Ako chutí bieda

Sťažujú sa tri ľahké dievčatá.
Prvá:
"Je to bieda, včera som musela dať za večeru!"
Druhá:
"Ja som išla za lístok na autobus, aby som sa vôbec dostala domov!"
Tretia:
"A ja zadarmo! Už tri dni som nemala nič teplé v ústach!"

dopopuku.sk logo
Ak máte záujem o spoluprácu alebo reklamu na našej stránke,
kontaktujte nás na mailovej adrese smejsa@dopopuku.sk
© 2015 dopopuku.sk
vtipy obrázky videá nahrávky všetko

hlášky z filmov vtipné citáty Darwinove ceny