Chuck Norris

A high tide means Chuck Norris is flying over your coast. The tide is caused by God pissing his pants.


Chuck Norris

Chuck Norris rozhneval psy a mačky.


Chuck Norris

Keď ide strašidlo spať, každú noc sa pozrie pod posteľ, či tam nie je Chuck Norris.


Chuck Norris

Chuck Norris' dog is trained to pick up his own poop because Chuck Norris will not take shit from anyone.

dopopuku.sk logo
Ak máte záujem o spoluprácu alebo reklamu na našej stránke,
kontaktujte nás na mailovej adrese smejsa@dopopuku.sk
© 2015 dopopuku.sk
vtipy obrázky videá nahrávky všetko

hlášky z filmov vtipné citáty Darwinove ceny