Chuck Norris

Hlavné príčiny smrti v USA sú:
1. Choroby srdca
2. Chuck Norris
3. Rakovina


Chuck Norris

Chuck Norris ti vie vraziť tak, že ešte tvoje deti budú bez zubov.


Chuck na druhú

Chuck na druhú

Chuck Norris

Chuck Norris nečíta knihy. Len ich pritlačí k múru a dostane z nich informácie, ktoré potrebuje.

dopopuku.sk logo
Ak máte záujem o spoluprácu alebo reklamu na našej stránke,
kontaktujte nás na mailovej adrese smejsa@dopopuku.sk
© 2015 dopopuku.sk
vtipy obrázky videá nahrávky všetko

hlášky z filmov vtipné citáty Darwinove ceny